Meie moto

Meie klient on meie partner!

Klientide rahulolu jätkuva kasvu tagamiseks vajaliku kvaliteetse toodangu ja tootmistegevustest ja toodetest tuleneva keskkonnamõju madalaimale võimalikule tasemele viimiseks ning kiire kliendikeskse teenuse võimaldamiseks on AS INEST MARKET juurutanud ISO9001 ja ISO14001 standarditele vastava kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi

Kliendikeskse ja kvaliteetse teenuse osutamiseks oleme kehtestanud kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika, mille ajakohastamise eest vastutavad ettevõtte juhatus ning kvaliteedijuht, elluviimise eest aga kõik ettevõtte töötajad.

Personali professionaalsusele ja kompetentsusele mõeldes oleme välja töötanud ja rakendanud koolitussüsteemi, et kõigil oleks võimalik anda maksimaalne panus ettevõtte töökultuuri ja toodete kvaliteedi arendamisse.

Rakendatud juhtimissüsteemi tuleb pidevalt täiustada, parendada ja korrigeerida. Kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika parendamise eesmärgil vaadatakse ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika juhatuse poolt üle vähemalt kord aastas, vajadusel viiakse sisse asjakohased muudatused.