Garantii

AS-i Inest Market poolt antava garantiiaja pikkus on tavapäraselt 1 aasta arvates toote üleandmisest kliendile. Eriolukorras on garantii pikkus kokkuleppeline.

Meiepoolne garantii kehtib juhul, kui kliendi poolt tellitud mööbli paigaldab AS Inest Market monteerija.

Garantiiremondi teostamiseks on vajalik kliendipoolne kirjalik teade. Arvestades mööblidetailide vigastuste tekkimise põhjusi, otsustab AS Inest Market, kas antud juhtumi puhul garantii kehtib.

Garantii kehtivuse korral, kui on võimalik probleem kohapeal lahendada, tegeleb sellega monteerija. Kui kliendi juures ei ole võimalik toodet remontida, transpordib AS Inest Market selle oma kuludega tootmisse ja siis juba parandatult tagasi.

Garantii ei kehti juhul, kui klient on ise mööbli monteerinud või seda mittesihipäraselt kasutanud. Sellisel juhul tuleb kliendil mööbli remondi eest tasuda sõltuvalt parandustööde mahukusest.