Mööbli hooldamine

Mööblit tuleb kasutada sihipäraselt, vastavalt otstarbele.

Mööbli puhastamisega on kõige mõistlikum tegeleda kohe peale selle määrdumist, siis ei ole vaev nii suur. Puhastamiseks ei tohi mingil juhul kasutada tundmatu toimega abrasiivseid aineid, kuivõrd need võivad jäädavalt kahjustada mööbli pindu.

Mööblile ei tohi asetada kuumi esemeid, samuti liiga suuri koormusi ja seda ei tohi hoida külmades ega liigselt niisketes ruumides. Kõige ohutum on pindu puhastada spetsiaalsete mööblihooldusvahenditega, mis on saadaval hästivarustatud kauplustes.

Mööbli detailide punsumise vältimiseks tuleb pinnale sattunud vedeliku viivitamatult eemaldada, kasutades selleks pehmet lappi.

Tolmu peaks pühkima pehme kuiva lapiga värvitud või lakitud pindadelt, niiske lapiga laminaadist mööblilt. Kui puhastamist vajab pehme mööbel, kasutage tolmuimejat. Määrdunud pindade puhastamiseks võib kasutada esmalt nõrgas seebivees niisutatud pehmet lappi, seejärel puhta veega loputatud lappi. Kõige lõpuks soovitame pinnad kuivatada pehme lapiga.