Inest Market OÜ

ГарантияGarantii

AО Inest Market  обычно дает гарантию на мебель в течение 1 года с момента передачи изделий клиенту. В отдельных случаях  гарантийный срок может быть и более длительным.

Наша гарантия действует в случае, если установку мебели осуществляли монтажники AО Inest Market.

Для осуществления гарантийного ремонта необходимо письменное обращение клиента. Учитывая причины возникновения повреждений частей мебели, AО Inest Market принимает решение о проведении гарантийного ремонта.

В течение гарантийного времени при возможности устранить проблемы на месте, осуществляет гарантийные работы монтажник. В случае, если ремонт на месте не возможен, изделия транспортируются на производство за счет AО Inest Market и возвращаются клиенту исправленными.

Гарантия не действует в случаях, когда клиент сам осуществил сборку мебели или мебель использовалась не по назначению. В таких случаях ремонт изделий платный. Размер оплаты зависит от объема ремонтных работ.

AS-i Inest Market poolt antava garantiiaja pikkus on tavapäraselt 1 aasta arvates toote üleandmisest kliendile. Eriolukorras on garantii pikkus kokkuleppeline.

Meiepoolne garantii kehtib juhul, kui kliendi poolt tellitud mööbli paigaldab AS Inest Market monteerija.

Garantiiremondi teostamiseks on vajalik kliendipoolne kirjalik teade. Arvestades mööblidetailide vigastuste tekkimise põhjusi, otsustab AS Inest Market, kas antud juhtumi puhul garantii kehtib.

Garantii kehtivuse korral, kui on võimalik probleem kohapeal lahendada, tegeleb sellega monteerija. Kui kliendi juures ei ole võimalik toodet remontida, transpordib AS Inest Market selle oma kuludega tootmisse ja siis juba parandatult tagasi.

Garantii ei kehti juhul, kui klient on ise mööbli monteerinud või seda mittesihipäraselt kasutanud. Sellisel juhul tuleb kliendil mööbli remondi eest tasuda sõltuvalt parandustööde mahukusest.