AS Inest Market

Transport

Inest Market toimetab tellitud mööbli soovi korral oma klientidele kohale kogu Eesti piires. Tellimuse valmimisel teavitame kliente ja lepime kokku täpse kohaletoimetamise aja. Transporditeenuse maksumus sätestatakse kliendiga sõlmitavas lepingus.

Paigaldamine

Lisaks mööbli valmistamisele pakume oma klientidele ka mööbli laadimisteenust, montaaži, paigaldust ja puhastustöid. Paigaldustöid teostab vastava väljaõppe saanud ja pikaajalise kogemusega monteerija. Mööbli kokkupanekul meie spetsialisti poolt hoiate kokku oma aega ning väldite võimalikke probleeme ja mööblidetailide vigastusi, mis võivad tekkida asjatundmatu töö tagajärjel.

Garantii

Vastutame tehtud töö eest. Kõigis protsessides on eesmärgiks seatud vigadeta teostus ja tähtaegadest kinni pidamine.

Kasutame mööbli valmistamisel kvaliteetseid materjale, mehhanisme ja ühendusdetaile. Kõik meie töö- ja tootmismeetodid on pideva järelvale all. Lisaks on tähelepanu all personali ametioskused ja teadlikkus, mis võimaldab meil anda tellitud mööblile garantii 1 aastaks, kokkuleppel ka pikemaks ajaks.

Mööbli paigaldamine

Garantii kehtib, kui kliendi poolt tellitud mööbli paigaldab AS Inest Market monteerija.

Garantii ei kehti, kui klient on ise mööbli monteerinud või seda mittesihipäraselt kasutanud. Sellisel juhul tuleb kliendil mööbli remondi eest tasuda lähtuvalt parandustööde mahust.

Garantii alla kuuluvad AS Inest Marketis valmistatud toode konstruktsiooni-, tootmise- ja materjalivead ning nendest vigadest toodetele põhjustatud kahjustused. Garantii katab eelpool nimetatud vigade ja neist toodetele põhjustatud kahjustuste parandamise kulud.

Garantii pikkus on tavapäraselt 1 aasta alates toote üleandmisest kliendile. Vajadusel saame kokku leppida pikema garantiiperioodi.

Garantii ei hõlma kahjustusi, mis on põhjustatud hoolimatust toote kasutamisest, kahjustamisest, lõhkumisest või toote mitte sihtotstarbelisest kasutamisest.

Garantii alla ei kuulu normaalsed värvuse muutused, toote loomulik kulumine või pisidefektid, mis ei mõjuta toote sihipärast kasutamist (näiteks pinnakatte kriimustused)

Garantii ei hõlma kahjustusi, (juhul kui mööbel ei ole paigaldatud INEST MARKET AS poolt ) mis on põhjustatud ebakorrektsest paigaldusest. Näiteks: kui klient on paigaldanud toote ise ning teinud seda valesid töövõtteid kasutades.

Garantiiremondi teostamiseks on vajalik kliendipoolne kirjalik teade. Arvestades mööblidetailide vigastuste tekkimise põhjusi, otsustab AS Inest Market, kas antud juhtumi puhul garantii kehtib.

Garantii kehtivuse korral, kui on võimalik probleem kohapeal lahendada, tegeleb sellega monteerija. Kui kliendi juures ei ole võimalik toodet remontida, transpordib AS Inest Market selle oma kuludega tootmisse ja siis juba parandatult tagasi.

Kvaliteedi tagamine ja kontroll

Klientide rahuloluks ja toodetest tuleneva keskonnamõju minimeerimiseks oleme juurutanud ISO9001 ja ISO14001 standarditele vastava kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi.