Inest Market OÜ

Mööbli kasutusjuhend

Mööbli kasutamine

Mööblit tuleb kasutada vastavalt ettenähtud sihtotstarbele. Mööblit hoida ja kasutada kuivades köetavates ruumides, kus õhutemperatuur ei lange alla +10°C ja suhteline niiskus on 40-60%. Mööbliesemete riiuleid ja laekaid ei tohi üle koormata raskete esemetega, ustele ei ole lubatud kinnitada ega riputada lisakoormusi. Vältimaks kappide uste hingede ja laegaste deformeerumist, tuleks mööbliesemete uksed ja laekad hoida suletuna. Mööblile ei tohi asetada kuumi esemeid ilma kuumaaluseta. Mööblile sattunud vedelik tuleb kohe kuivatada puhta pehme lapiga. Kui mööbli seotistes, kus on kasutatud tõmmitsaid, polte või kruvisid ilmnevad lõtkud, tuleb neid aeg-ajalt pingutada.

Mööbli hooldamine

Mööblilt on soovitav tolmu pühkida: – lakitud, värvitud või naturaalpuidust pindadelt kuiva pehme riidest lapiga; – dekoratiivplastiku, melamiin-, või laminaatkattega kaetud pindadelt niiske lapiga. Mööbli puhastamiseks ei lubata kasutada lahustavaid, pleegitavaid ja abrasiivseid aineid sisaldavaid pastasid ega vedelikke, millised ei ole ette nähtud mööbli hooldamiseks. Määrdunud pindade puhastamiseks ja värskendamiseks on soovitav kasutada müügilolevaid mööblihooldusvahendeid, järgides nende pakendil toodud eriotstarvet ja kasutamisjuhist. Mööbli määrdunud pindu, samuti klaase ning manuseid võib puhastada ka nõrgas seebivees ja seejärel puhtas vees niisutatud pehme lapiga ning lõpuks kuivatada pehme lapiga. Kõik plekid on õigem kohe eemaldada, et need ei jõuaks kuivada ega sisse imbuda.

Värvitud MDF uksed ja nende hooldus

Uksed on ette nähtud mööblile, mis paigaldatakse siseruumidesse, kus ei esine suuri temperatuurikõikumisi ning suhteline õhuniiskus on alla 80%. Jälgige, et uksed ei satuks suurte temperatuurimuutustega keskkonda. Eemaldage ustelt läikiv kaitsekile alles pärast mööbli lõplikku paigaldamist. Ärge paigutage küttekehi (pliit, keeduplaat, röster jms) uste lähedusse. Jälgige, et uksed ei puutuks kokku kuuma õhuga (üle 80 °C). Ärge kasutage uste puhastamiseks abrasiivseid puhastusvahendeid ega lahusteid. Värvitud uksi puhastatakse pehme, niiske lapiga. Vajadusel kasutatakse enamlevinud mitteabrassiivseid värvitud pindadele mõeldud puhastusvahendeid. Vältimaks jäävate plekkide teket eemaldada uksele sattunud mustus (kohv, vein jne) kohe. Väldi ukse vigastamist teravate esemetega. Garantii ei laiene mehhaanilistele vigastustele, vee- ja kuumuskahjustustele.

PVC kattega uksed

Uksed on ette nähtud mööblile, mis paigaldatakse siseruumidesse, kus ei esine suuri temperatuurikõikumisi ning suhteline õhuniiskus on alla 80%. Jälgige, et uksed ei satuks suurte temperatuurimuutustega keskkonda. Ärge paigutage küttekehi (pliit, keeduplaat, röster jms) uste lähedusse. Kuum õhk võib põhjustada uste kattematerjali deformeerumist. Jälgige, et uksed ei puutuks kokku kuuma õhuga (üle 80 °C). Kuuma õhu toimel võib uste kattekiht alusmaterjalist eralduda. Ärge kasutage uste puhastamiseks abrasiivseid puhastusvahendeid ega lahusteid. Hooldus PVC uksi puhastatakse pehme, niiske lapiga. Vajadusel kasutatakse enamlevinud mitteabrassiivseid plastikule mõeldud puhastusvahendeid. Vältimaks jäävate plekkide teket eemaldada uksele sattunud mustus (kohv, vein jne) kohe. Väldi ukse vigastamist teravate esemetega. Garantii ei laiene mehhaanilistele vigastustele, vee- ja kuumuskahjustustele.

Täispuidust, raam- ja spoonitud uksed ja nende hooldus

Uksed on ette nähtud mööblile, mis paigaldatakse ruumidesse, kus temperatuur jääb vahemikku +5….+24 C° ning suhteline õhuniiskus on 25….70% (vastavalt Eesti Tervisekaitse inspektsiooni nõuetele on eluruumi sobivaim õhuniiskus 40….60%). Ärge paigutage küttekehi (pliit, keeduplaat, röster jms) uste lähedusse. Kuum õhk võib põhjustada uste kuivamist ja deformeerumist. Jälgige, et uksed ei puutuks kokku kuuma õhuga (üle 80 C°). Ärge kasutage uste puhastamiseks abrasiivseid puhastusvahendeid ega lahusteid. Puituksi puhastatakse pehme, niiske lapiga. Vajadusel kasutatakse enamlevinud mitteabrassiivseid puitpindadele mõeldud puhastusvahendeid. Vältimaks veekahjustuste ja jäävate plekkide teket eemaldada uksele sattunud mustus koheselt. Uste värskendamiseks kasuta naturaalset linaõli. Väldi ukse vigastamist teravate esemetega. Garantii ei laiene mehhaanilistele vigastustele, vee- ja kuumuskahjustustele.

Melamiin ja spoonitud karkassid ja nende hooldus

Väldi kapiriiulite ja laegaste ülekoormamist raskete esemetega. Klaasriiulite soovitav kandevõime 1,5 kg. Mööblit tuleb kasutada vastavalt ettenähtud sihtotstarbele. Hoolduseks kasutada pehmet, niisket lappi. Vajadusel kasuta koduses majapidamises enamlevinud mitteabrassiivseid puhastusvahendeid. Vältimaks veekahjustuste ja jäävate plekkide teket eemaldada karkassile sattunud mustus koheselt. Spoonitud karkassi puhul vaata puituste hooldust. Garantii ei laiene mehhaanilistele vigastustele, vee- ja kuumuskahjustustele.

Töötasapinnad

Kuumade esemete asetamiseks tööpinnale kasutada spetsiaalseid aluseid. Lõikamiseks kasutada lõikelauda. Liimpuidust töötasapindu tuleb õlitada naturaalse linaõliga vastavalt kasutusele 2-3 korda aastas. Vältimaks veekahjustuste ja jäävate plekkide teket eemaldada tasapinnale sattunud mustus koheselt. Garantii ei laiene mehhaanilistele vigastustele, vee- ja kuumuskahjustustele.

Kõrgsurvelaminaadiga kaetud tasapinnad ei vaja tänu oma tihedale pealispinnale mingit erilist hooldust, kuid siiski tuleb neid regulaarselt puhastada. Liitekohtadele lisatud silikoon on vajalik niiskuse tõkestamiseks. Kahjustuste ärahoidmiseks vältida pikaajalist kokkupuudet veega liite- ja lõikekohtadel, kanditud kohtade ümbruses. Kõrgeim lubatud temperatuur hetkeliseks puuteks tööpinnaga on 180 C° · Kuumade esemete asetamiseks tööpinnale kasutada spetsiaalseid aluseid. Lõikamiseks kasutada lõikelauda. Selliste määrivate asjade puhul nagu huulepulk, kingapuhastusvahend, põrandapoleerimisvahend, veri, bakteroloogiline reostus, värvid, õlid, lahustid, lakid, liim, kleepuvad ained jms. võib kasutada selliseid orgaanilisi puhastusaineid nagu atsetoon, bensiin, piiritus jne. Kahe komponendiga lakid, kleepuvad ained ja sünteetiline vaik tuleb eemaldada kohe, kui laminaat on nendega määrdunud, sest nad on eemaldatavad ainult enne kuivamist! Puhastada tuleb vett ja orgaanilisi puhastusvahendeid kasutades. Silikooni, pitsativärvi või mööblipoleerimisvahendit saab puhastada silikoonieemaldajaga.

NB! MITTE TEHA SEDA LAHTISE TULE LÄHEDUSES! AKNAD LAHTI JÄTTA!

Määriv aine nagu mustus, tolm, pliiats, tint, kriit, viltpliiatsi ja markeri plekid, kohvi, tee, õli, küünelakk, nikotiin, nõrk vaha (küünal, trükivärv) on kõige paremini eemaldatav puhastades pinda sooja vee ja riidelapi või puhastuskäsnaga ja seejärel paberrätikuga kuivatades. Peale eelpool nimetatud vahendite võib kasutada ka tavalisi puhastusvahendeid, kuid mitte küürimisvahendeid (nagu pesupulber ja seebid). Vajadus puhastada pind mustusest sõltub mustuse tasemest. Peale puhastamist vahendiga tuleks see eemaldada puhta lapiga või aknapesemisvahendiga, parema tulemuse saavutamiseks võib protsessi korrata. Pesemisvahend tuleks eemaldada ettevaatlikult vältimaks kriimustusi, sest hiljem hakkab mustus kriimustuste pragudesse kogunema. Regulaarse puhastamise korral mitte kasutada küürimisvahendeid (küürimispulber, igasugused harjad ja muud hõõrumisvahendid või teravad esemed). Samuti tuleks vältida poleerimisvahendeid, läikevahendeid ja vahasid, samuti puhastusvahendeid, mis sisaldavad happeid või happelisi sooli (aminosulfatsiid, hüdrokloriidhape, hõbedapoleerimisvahend). Raskestieemaldatavad määrdumised Võimaluse korral kasutada puhastusvahendeid, mis on laminaadile ohutumad ja lasta neil kauem (isegi tunde) laminaadi peal toimida. Et eemaldada eriti raskesti eemaldatavaid lubjajäänuseid, võib kasutada 10% äädika- või sidrunihapet.

Uksehinged ja nende hooldus

Uksehing avaneb 110o v.a. erihinged. Käepidemed ja uksehinged ei ole mõeldud lisaraskuste kandmiseks. Vajadusel niisketes kohtades soovitatav õlitamine. Peale paigaldust võib uks vajada järel-reguleerimist.

Sahtlid

Standardse metallsahtli kandevõime on 25-30kg. Sahtel avaneb 75%. Sahtlid erihooldust ei vaja.

Garantii katkeb,

kui mööblit pole kasutatud vastavalt otstarbele ning kasutusjuhendi nõudeid ja soovitusi on eiratud; garantiiaja jooksul on mööblit ümber paigutatud ning sellest tulenevalt on mööblit lõhutud või on reguleeringud paigast läinud; mööblit on garantiiaja jooksul ise remonditud või ostja poolt valesti hooldatud; mööblile on lisatud algselt mitte ettenähtud detaile; kui mööbli vigastused on tekkinud selle oskamatu käsitlemise, hoidmise või transportimise tagajärjel. Garantii alla ei kuulu: loomulik kulumine ja pleekimine; hooldustööd, mille vajalikkus ilmnes alles garantiiajal; kergesti purunevad materjalid (klaas, tehismaterjalid vms).