Inest Market OÜ

ContactКонтактKontakt

Aare Põlluäär
Tallinna esinduse juhataja
Punane 14A-315 (Idakeskus Ärimaja) 13619 Tallinn
Email: aare@inestmarket.ee
Telefon: +372 6990261
Mobiil: +372 5297154
Faks: +372 6990262

Algis Kriis
Projektijuht
Saka küla 30103 Kohtla vald Ida-Virumaa
Email: algis@inestmarket.ee
Telefon: +372 33 28215
Mobiil: +372 52 05917
Faks: +372 33 70433

Eduard Beikov
Projektijuht
Saka küla 30103 Kohtla vald Ida-Virumaa
Email: eduard@inestmarket.ee
Telefon: +372 33 28215
Mobiil: +372 555 78087
Faks: +372 33 70433

Ааре Пыллуаар
Руководитель Таллиннского представительства
Пунане 14A-315 (Идакескус) 13619 Таллинн
Email: aare@inestmarket.ee
Телефон: +372 6990261
Мобильный: +372 529 7154
Факс: +372 6990262

Алгис Крийс
Руководитель проектов
пос. Сака 30103 волость Кохтла, Ида-Вирумаа
Email: algis@inestmarket.ee
Телефон: +372 33 28215
Мобильный: +372 52 05917
Факс: +372 33 70433

Эдуард Бейков
Руководитель проектов
пос. Сака 30103 волость Кохтла, Ида-Вирумаа
Email: eduard@inestmarket.ee
Телефон: +372 33 28215
Мобильный: +372 555 78087
Факс: +372 33 70433

Algis Kriis
Project manager
Saka küla 30103 Kohtla vald Ida-Virumaa
Email: algis@inestmarket.ee
Phone: +372 33 28215
Mobile: +372 52 05917
Fax: +372 33 70433