Inest Market OÜ

Уход за мебельюMööbli hooldamine

Мебель следует использовать только по ее назначению.

Чистку мебели необходимо производить сразу после ее загрязнения, тогда возможные повреждения сводятся к минимуму.

При очистке мебели ни в коем случае нельзя применять абразивные средства, так как они могут привести к повреждению поверхности.

На мебель нельзя ставить горячие предметы, а также подвергать черезмерной нагрузке, хранить и размещать в холодных или слишком влажных помещениях.

Для предотвращения разбухания деталей мебели, попавшую на поверхность жидкость необходимо немедленноудалить, использую мягкую тряпку.

Для самого безопасного способа очистки и ухода необходимо использовать специальные средства по уходу за мебелью, которые доступны в любом крупном магазине.

Пыль с окрашенных и лакированных поверхностей следует удалять сухой мягкой тряпкой, а с ламинированных покрытий слегка влажной.

Для чистки мягкой мебели используйте пылесос.

Для очистки сильных загрязнений используйте мягкую тряпку, смоченную в слабом мыльном растворе. После этого протрите мебель влажной мягкой тряпкой, промытой в чистой воде. В конце очистки следует протереть мебель сухой мягкой тряпкой.

Mööblit tuleb kasutada sihipäraselt, vastavalt otstarbele.

Mööbli puhastamisega on kõige mõistlikum tegeleda kohe peale selle määrdumist, siis ei ole vaev nii suur. Puhastamiseks ei tohi mingil juhul kasutada tundmatu toimega abrasiivseid aineid, kuivõrd need võivad jäädavalt kahjustada mööbli pindu.

Mööblile ei tohi asetada kuumi esemeid, samuti liiga suuri koormusi ja seda ei tohi hoida külmades ega liigselt niisketes ruumides. Kõige ohutum on pindu puhastada spetsiaalsete mööblihooldusvahenditega, mis on saadaval hästivarustatud kauplustes.

Mööbli detailide punsumise vältimiseks tuleb pinnale sattunud vedeliku viivitamatult eemaldada, kasutades selleks pehmet lappi.

Tolmu peaks pühkima pehme kuiva lapiga värvitud või lakitud pindadelt, niiske lapiga laminaadist mööblilt. Kui puhastamist vajab pehme mööbel, kasutage tolmuimejat. Määrdunud pindade puhastamiseks võib kasutada esmalt nõrgas seebivees niisutatud pehmet lappi, seejärel puhta veega loputatud lappi. Kõige lõpuks soovitame pinnad kuivatada pehme lapiga.