Inest Market OÜ

Шпоновое покрытиеSpooni valijale

ШПОН – от немецкого слова Spon – щепка. Шпон – природный материал в виде тонких листов древесины, получаемый лущением коротких бревен на специальных станках с последующим наклеиванием на основание – древесные плиты.

Лущеный шпон вырабатывается из древесины березы, бука, дуба, сосны и других пород.

Так как структура дерева очень разнообразна, то и получаемая из шпона плита имеет множество различий по своей структуре и цветовому оттенку. Поэтому, заказывая изделие из шпона, всегда следует учитывать специфику материала и помнить, что готовое изделие никогда не будет иметь абсолютно однородный вид. То есть возможно расхождение оттенков цвета и структуры древесины на отдельных элементах мебели.

Изделия из шпона покрывают лаком. Так же очень популярно покрытие красителями – бейцем. Бейц – краситель на основе органических растворителей, предназначенный, главным образом, для отделки мебели и других древесных поверхностей.

Так как краситель при отделке древесины является только декоративным элементом, то после его нанесения поверхность надо отделывать лаком, который также может повлиять на конечный вид изделия в зависимости от своего типа – матовый, полуматовый или глянцевый.

При выборе бейца по представленным образцам всегда следует учитывать, что оттенок древесной поверхности в значительной мере зависит от вида и структуры древесины, нанесенного красителя и отделочного материала – лака, а также и от других факторов.

SPOON – saksa sõnast Spon – laast. Spoon on looduslik materjal, mida toodetakse lühikeste palkide ringkoorimise teel spetsiaalsetel pinkidel ning edasise liimimisega plaat materjalidele.

Spooni töödeldatakse erinevatest puidu liikidest – kask, pöök, tamm, mänd ja muudest puidu tüüpidest.

Seoses sellega, et puidu struktuur on väga mitmekesine, erinevad spoonist saadud plaadid oma struktuuri ja värvitooni poolest. Seetõttu tuleb spoonitud plaatidest toodet tellides alati arvestada materjali spetsiifikat ning teada, et valmistoodang ei oma mitte kunagi absoluutselt üht välimust. See tähendab, et on võimalik värvitoonide ning struktuuri erinevus erinevatel mööbli elementidel.

Spoonitud toode kaetakse lakiga. Samas on populaarne peitsiga viimistlemine või vahatamine. Peits on orgaaniliste lahustite baasil värvaine, mis on mõeldud mööbli ja muude puidupindade viimistlemiseks.

Kuna värvaine on ainult dekoreeriva iseloomuga, siis peale puidule kandmist tuleb viimistleda puidu pinnad lakiga, mis omakorda võib muuta toodete lõplikku välimust oma tüübi eripäral – matt, poolmatt või läikiv.

Esitatud peitside näidiste vahel valimisel tuleb arvestada, et puidu pinna värvitoon sõltub olulisel määral puiduliigist, peitsi ja viimistlusmaterjalist – lakist, ning muudest teguritest.