Inest Market OÜ

School furnitureШкольная мебельKoolimööbel

Some of the most remarkable times of a child´s life passes while sitting at the school desk. It is  Inest Market AS goal to make this time for both younger and elder students comfortable, safe and enjoyable.

The Inest Market AS school furniture series is approved by the State Health Protection Inspectorate, and corresponds to ISO 5970, GOST 22381-89, 22046-89 and ENV 1729-2 standards.

The health and safety of children is the basis of our production!  

Ребенок проводит за школьной партой значительную часть жизни. Мы поставили себе целью сделать это врямя удобным, безопасным и веселым.

Выпускаемая AО Inest Market школьная мебель согласована с инспекцией охраны здоровья Эстонской Республики и отвечает требованиям стандартов ISO 5970, ГОСТ 23381-89, ГОСТ 22046-89, а также прошла испытания в соответствии с требованиями ENV 1729-2.

В производстве школьной мебели мы используем только те материалы, которые имеют сертификаты качества и безопасности.

Мы предлагаем большой выбор материалов и цветовых решений.

Мы всегда ждем Вас в наших представительствах , где наши специалисты помогут Вам сделать свой выбор.

Здоровье и безопасность детей – основа нашей продукции!

Koolipingis möödub üsna oluline aeg laste elust. Oleme seadnud endale eesmärgiks muuta see aeg nii väikestele kui suurtele õppuritele mugavaks, ohutuks ja rõõmsaks.

AS Inest Market poolt toodetav koolimööbli sari on kooskõlastatud Eesti Vabariigi Tervisehoiu inspektsiooniga ja vastab standardile ISO 5970, nõudmistele GOST 23381-89,  22046-89 ja on vastavuses standardiga ENV 1729-2.

Koolimööbli tootmisel kasutame vaid selliseid materjale ja tarvikuid, mis omavad kvaliteedi ja ohutuse sertifikaate.

Valmistame oma tooteid väga erinevatest materjalidest ja laias värvivalikus.

Olete oodatud meie esindustesse , kus müügiesindajad aitavad teha Teie jaoks ainuõige valiku.

Laste tervis ja ohutus on meie toodangu aluseks!